تاریخ پنج شنبه 14 مهر 1401
قابل توجه داوطلبان ورودی جدید (قبل از تکمیل ثبت نام): نام کاربری شماره داوطلبی و گذرواژه شماره ملی (بدون صفر اولیه) است
قابل توجه دانشجویان محترم: نام کاربری شماره دانشجویی و گذرواژه بصورت پیش فرض شماره ملی (بدون صفر اولیه) است.